Únete a nuestro equipo

 

Únete a nuestro equipo.

Si te identificas con Asamblea de Cooperación por la Paz y quieres formar parte de nuestro equipo, envíanos tu CV al Área de Atención al Socio/a.

Fruto de nuestro compromiso con la igualdad, en la selección del perfil definitivo para cada uno de los puestos publicitados, se tendrá en cuenta el equilibrio de género en lo relacionado con el sector sub representado.

A continuación puedes ver también las ofertas de trabajo que tenemos en curso. Indícanos en el asunto de tu correo electrónico la que te interese y envíanoslo a la dirección indicada en la oferta.

Organiza:		UTE RE-economia
Fecha límite:      15 de gener de 2020
Tipo de contrato:    4 anys amb una dedicació a temps complet
Referencia:       Agent Intermediari
Dónde:         Santa Coloma de Gramenet
Referencia: Agent Intermediari

L’UTE RE-economia formada per les empreses Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP), Clickoin online s.l. i Learning by doing s.l. cerquen una persona per a l’Oficina Tècnica de la Moneda Local (OTML), de Santa Coloma de Gramenet.

Es tracta de la gestió de la moneda complementària ja existent a Santa Coloma de Gramenet, la Grama, que té la finalitat de treballar per a la transformació social i econòmica del teixit comercial de la ciutat. Per això, cerquem persones per a dinamitzar el Circuit del Comerç Social (CCS) de la Grama.

La figura d’Agent Intermediari, és una persona professional encarregada d’augmentar, guiar, ajudar i motivar la participació de les botigues i empreses de la ciutat i en la utilització de la Grama a través d’un sistema de pagaments digitals.

Descripció:
A títol enunciatiu que no pas limitatiu, les seves funcions principals seran:

 • Realitzar les tasques de prevenció, planificació i execució per assolir els objectius principals de l’OTML, seguint les instruccions de la direcció.
 • Oferir suport i acompanyament proactiu als membres del CCS anticipant les accions i actuacions necessàries per minimitzar, quan no evitant, incidències directes o indirectes de tot allò que tingui a veure en la utilització de la Grama per part dels seus usuaris i usuàries.
 • Gestionar la cartera de membres del sector comerç que li sigui assignada de forma integral, dinamitzarà les transaccions en la Grama, efectuarà un acompanyament permanent fonamentat en la confiança amb l’usuari, incentivarà l’entrada de nous usuaris i promourà l’establiment de sinergies entre els membres del CCS.
 • Ampliar l’entrada de noves empreses i comerços al CCS de forma ordenada i estable.
 • Redactar els informes, documents i anàlisis relacionats amb la seva tasca que li siguin requerits per part de la direcció.
 • Serà responsable de coordinar l’atenció presencial als membres del CCS a l’OTML.
 • Representar a l’OTML davant dels usuaris, especialment del sector comercial, convertint-se en la principal cara visible de la Grama des del vessant tècnic.
 • Per a la realització de les tasques específiques s’haurà de coordinar amb la resta de membres de l’oficina.

Perfil/Requisits:

 • Experiència demostrable i diversificada en treballs relacionats amb el comerç urbà/ projectes d’ESS/Monedes complementàries.
 • Alta motivació sobre temes d’economia social, monedes socials i complementàries, etc.
 • Domini d’eines tecnològiques -web, apps, gestor d’enviaments, CRM, etc. – i capacitat de creació de contingut per xarxes socials
 • Excel·lent nivell de català i castellà, tant parlat com escrit, i es valorarà altres idiomes (francès, anglès, xinès, …)
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis, així com capacitat comunicativa i motivadora.
 • Capacitat de treball en equip, bona gestió dels temps, maneig de diverses tasques paral·leles i capacitat de gestió de situacions d’estrès.
 • Bones habilitats comunicatives i organitzatives.
 • Excel·lent nivell de l’ús d’eines informàtiques d’Office.

Es valorarà positivament:

 • Coneixement del territori i del teixit econòmic i comercial de Santa Coloma de Gramenet.
 • Experiència de treball al sector de l’Economia Social i Solidària
 • Coneixement de la Llei d’equipaments comercials de l’any 1997 i posteriors adaptacions.
 • Experiència demostrable en la gestió de Plans de Dinamització, d’acord amb els paràmetres del primer Pla de dinamització del Comerç Urbà de Catalunya (1998-2000).
 • Experiència al món associatiu, l’activisme i l’interès en la incidència política.

Condicions de l’oferta de Treball:

 • Tipus de contracte: El contracte tindrà una durada de 4 anys amb una dedicació a temps complet, 40 hores setmanals.
 • L’horari es desenvoluparà de dilluns a divendres de forma presencial a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.
 • El salari segons l’escala salarial d’ACPP- grup 3 promoció 2 (https://www.acpp.com/wp-content/uploads/2018/07/Tablas-salariales-ACPP.pdf)
 • Lloc de treball: Avinguda de la Generalitat 99 de Santa Coloma de Gramenet.
 • Data d’Incorporació: Prevista pel mes de febrer del 2020.
 • La persona interessada pot enviar el seu CV i carta de motivació a l’adreça catalunya@acpp.com amb la següent referència a l’assumpte: «Vacant agent intermediari + nom i cognom de la persona candidata” abans del 15 de gener de 2020.
 • Els CV enviats fora de termini no es tindran en compte en el procés de selecció.
 • Només es contestaran aquelles candidatures que siguin preseleccionades.
 • En la selecció de CV i de perfil definitiu per a la construcció de l’equip de l’OTML es tindrà en compte preservar un equilibri de gènere i generacional
Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz
Fecha límite:      07-01-2020
Tipo de contrato:    jornada 30h semanales (periodo inicial 6 meses)
Referencia:       PERSONAL DELEGACIÓN CANTABRIA
Dónde:         DELEGACIÓN CANTABRIA
Referencia: PERSONAL DELEGACIÓN CANTABRIA

Asamblea de Cooperación por la Paz Cantabria busca una persona para incorporarse al equipo de la Delegación de ACPP en Cantabria. La persona contratada apoyará la identificación y ejecución de los proyectos que se le asignen de Educación para el Desarrollo y Sensibilización impulsados desde la delegación de Cantabria con el objetivo de dar cumplimiento a la estrategia y valores de ACPP. Ver misión, visión y valores de ACPP en www.acpp.com

Descripción:

 • Apoyo en la ejecución de los proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización bajo su responsabilidad.
 • Apoyo en la ejecución de actividades de sensibilización bajo su responsabilidad.
 • Apoyo en el proceso de diagnóstico, identificación y formulación de proyectos de Intervención Social de la Delegación Cantabria.

Perfil/Requisitos:

 • Conocimientos de Educación para el Desarrollo y la Transformación Social.
 • Conocimiento del sistema educativo y el tejido asociativo en Cantabria.
 • Persona dinámica, con iniciativa y capacidad de trabajo. Capaz de organizarse, analizar problemas y adoptar soluciones, tanto de manera individual como en equipo.
 • Conocimiento adecuado del paquete office, Internet, RRSS y correo electrónico.

Se valorará:

 • Se valorará nivel alto hablado y escrito de inglés y francés.
 • Se valorará experiencia previa en el mismo ámbito.
 • Se valorarán conocimientos sobre Cooperación al Desarrollo.
 • Se valorará el activismo y la implicación en los objetivos de la organización.
 • Conocimientos adicionales en Género, Derechos Humanos, Cultura de Paz, Interculturalidad, entre otros.

Condiciones de la oferta de trabajo:

 • Tipo de contrato: jornada 30h semanales (periodo inicial de 6 meses).
 • Lugar de trabajo: Delegación de ACPP en Santander
 • Salario: Según el baremo salarial de ACPP.
 • Fecha de incorporación: Incorporación inmediata.
  Enviar currículum vitae y carta de motivación sobre el puesto a cantabria@acpp.com antes del 7 de enero 2020. Incluyendo en el Asunto: PUESTO TÉCNICA/O + NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA CANDIDATA. Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Sólo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas.
  En la selección de CV y de perfil definitivo, se tendrá en cuenta el equilibrio de género en lo relacionado con el sector sub-representado.

 

Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz
Fecha límite:      15/12/2019
Tipo de contrato:    Obra y/o servicio
Referencia:       PERSONAL EXPATRIADO TÚNEZ
Dónde:         TÚNEZ – TÚNEZ CAPITAL
Referencia: PERSONAL EXPATRIADO ACPP TÚNEZ

Descripción:

 • Integrarse dentro del equipo de ACPP Magreb, en condición de personal expatriado en la sede permanente de Túnez, asumiendo responsabilidades en relación a los proyectos desarrollados por ACPP y sus contrapartes locales.
 • Asumir la gestión técnica y económica de proyectos de cooperación al desarrollo y acción humanitaria de ACPP en Túnez.
 • Justificar, a nivel técnico y económico, proyectos de cooperación al desarrollo a instituciones del estado español, europeas, internacionales y/o entidades privadas.
 • Identificar acciones a desarrollar junto a las organizaciones locales socias y elaboración de propuestas específicas dentro de las líneas estratégicas de trabajo de ACPP en Túnez.
 • Formar parte del equipo de ACPP en Magreb, trabajando en coordinación con el resto de integrantes y personal de las diferentes delegaciones de ACPP.

Perfil/Requisitos:

 • Experiencia de trabajo en equipo.
 • Experiencia como personal técnico de cooperación en terreno con organizaciones nacionales o internacionales.
 • Conocimiento y experiencia en gestión de intervenciones y en gestión integral del ciclo del proyecto.
 • Experiencia en sistematización de procesos.
 • Informática: manejo del paquete Office con dominio del Excel y bases de datos.
 • Alta motivación para el trabajo en cooperación al desarrollo y acción humanitaria.
 • Dominio del francés hablado y escrito. Dominio del inglés hablado y escrito

Se valorará positivamente:
­

 • Experiencia mínima de 2 años como técnico/a de cooperación en terreno en países del Magreb, especialmente Túnez y/o Marruecos
 • Conocimiento y experiencia en Género, Migraciones y Desarrollo Sostenible (enfoque de ESS).
 • Experiencia en gestión de proyectos con financiación estatal y europea.
 • Conocimiento de Asamblea de Cooperación por la Paz.
 • Permiso de conducir

Perfil personal:

 • Capacidad de identificación con los valores y cultura de una ONG y de ACPP en particular.
 • Buena capacidad de comunicación oral y escrita.
 • Capacidad de trabajar en un entorno exigente orientado a la consecución de resultados.
 • Capacidad de trabajar con grupos humanos y de establecer buenas relaciones personales con gente diversa.
 • Capacidad de establecer y mantener buenas relaciones con representantes de instituciones nacionales e internacionales, personal diplomático y con altos cargos de ministerios nacionales.
 • Capacidad resolutiva y propositiva.

Condiciones de la oferta de trabajo:
­

 • Tipo de contrato: obra y/o servicio
 • Jornada: 40 horas semanales
 • Lugar de trabajo: oficina de ACPP en Túnez Capital, Túnez.
 • Salario: Según el baremo salarial de ACPP.
 • Fecha de incorporación: Diciembre 2019.

Enviar CV con fotografía y carta de motivación sobre el puesto a magreb@acpp.com antes del 15 Diciembre de 2019, incluyendo en el asunto PUESTO PERSONAL EXPATRIADO TÚNEZ + NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA CANDIDATA.

Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Sólo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas.

Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz Asturias
Fecha límite:      27/11/2019
Tipo de contrato:    jornada 30h semanales (periodo inicial de 6 meses) 
Referencia:       Técnico/a Educación para la Transformación Social y proyectos de género y desarrollo.
Dónde:         Gijón
Referencia: Técnico/a Educación para la Transformación Social y proyectos de género y desarrollo.

Asamblea de Cooperación por la Paz Asturias busca una persona para incorporarse al equipo de la Delegación de ACPP en Asturias. La persona contratada apoyará la identificación y ejecución de los proyectos que se le asignen de Educación para el Desarrollo y Sensibilización y de los proyectos de Género y Desarrollo impulsados desde la delegación de Asturias con el objetivo de dar cumplimiento a la estrategia y valores de ACPP. Ver misión, visión y valores de ACPP en www.acpp.com
Descripción:

 • Apoyo en la ejecución de los proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización bajo su responsabilidad.
 • Apoyo en la ejecución de actividades de sensibilización bajo su responsabilidad.
 • Apoyo en el proceso de diagnóstico, identificación y formulación de proyectos de Intervención Social de la Delegación de Asturias.
 • Apoyo en la gestión de los proyectos de Género y Desarrollo bajo su responsabilidad.

Perfil/Requisitos:

 • Conocimientos de Educación para el Desarrollo y la Transformación Social.
 • Conocimiento del sistema educativo y el tejido asociativo en Asturias.
 • Conocimiento de Género y Desarrollo
 • Persona dinámica, con iniciativa y capacidad de trabajo. Capaz de organizarse, analizar problemas y adoptar soluciones, tanto de manera individual como en equipo.
 • Conocimiento adecuado del paquete office, Internet, RRSS y correo electrónico.

Se valorará:
­

 • Se valorará nivel alto hablado y escrito de francés e inglés.
 • Se valorará experiencia previa en el mismo ámbito.
 • Se valorarán conocimientos sobre Cooperación al Desarrollo.
 • Se valorará el activismo y la implicación en los objetivos de la organización.
 • Conocimientos adicionales en Género, Derechos Humanos, Cultura de Paz, Interculturalidad, entre otros.

Condiciones de la oferta de trabajo:
­

 • Tipo de contrato: jornada 30h semanales (periodo inicial de 6 meses).
 • Lugar de trabajo: Delegación de ACPP en Gijón
 • Salario: Según el baremo salarial de ACPP.
 • Fecha de incorporación: Incorporación inmediata.

Enviar currículum vitae y carta de motivación sobre el puesto a angelesalonso@acpp.com antes del 27 de noviembre de 2019. Incluyendo en el Asunto: PUESTO TÉCNICA/O + NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA CANDIDATA.
Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Sólo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas.
En la selección de CV y de perfil definitivo, se tendrá en cuenta el equilibrio de género en lo relacionado con el sector sub-representado.

Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
Fecha límite:      04/10/2019
Tipo de contrato:    Obra y/o servicio 
Referencia:       TÉCNICA/O DE EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Dónde:         Euskadi
Referencia: TÉCNICA/O DE EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Referencia: TÉCNICA/O DE EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

Bakerako Lankidetza Batzarrea/Asamblea de Cooperación por la Paz Euskadi busca una persona para incorporarse a nuestro equipo en la Delegación de ACPP-BLB en el País Vasco. La persona contratada prestará apoyo en los procesos de identificación en marcha en la delegación, será responsable los proyectos de EpTS y sensibilización que se le asignen, y podrá prestar apoyo en los proyectos de cooperación internacional que se determinen, con el objetivo de dar cumplimiento a la estrategia y valores de ACPP-BLB. Ver misión, visión y valores de ACPP en www.acpp.com
Descripción:
­ Apoyo en la ejecución de los proyectos de EpTS bajo su responsabilidad.
­ Apoyo en la ejecución de actividades de sensibilización bajo su responsabilidad en Euskadi.
­ Apoyo a la identificación y la formulación de proyectos de Intervención Social de la Delegación bajo su responsabilidad (se incluirán traducciones al euskera)
­ Relación con la/s institución/es financiadoras de el/los proyecto/s de los que se responsabilice.
Perfil/Requisitos:
­ Conocimientos de educación para la transformación social.
­ Conocimiento del sistema educativo en Euskadi.
­ Conocimiento del tejido asociativo en Euskadi.
­ Capacidad de coordinación e interlocución con las instituciones financiadoras y el resto de la organización.
­ Persona dinámica, con iniciativa y capacidad de trabajo y trabajo en equipo. Capaz de organizarse, analizar problemas y proponer soluciones, tanto de manera individual como en equipo.
­ Conocimiento adecuado del paquete office, Internet y correo electrónico.
­ Imprescindible alto nivel hablado y escrito de euskera.
Se valorará:
­ Se valorará nivel alto hablado y escrito de francés e inglés.
­ Se valorará experiencia previa en el mismo ámbito.
­ Se valorarán conocimientos sobre Cooperación al Desarrollo.
­ Se valorará el activismo y la implicación en los objetivos de la organización.
­ Conocimientos de género, implicación en redes y movimientos feministas.
­ Conocimientos adicionales en Derechos Humanos, Enfoque basado en Derechos Humanos, Cultura de Paz, Interculturalidad, entre otros.
Condiciones de la oferta de trabajo:
­ Tipo de contrato: jornada completa por un periodo inicial de 6 meses (posibilidad de ampliación)
­ Lugar de trabajo: Delegaciones de ACPP-BLB Euskadi –Vitoria-Gasteiz, Bilbao o Donostia- (a determinar según las candidaturas recibidas) con posibilidad de desplazamientos en la CAE.
­ Salario: Según el baremo salarial de ACPP-BLB.
­ Fecha de incorporación: Incorporación inmediata.
Enviar currículum vitae y carta de motivación sobre el puesto a org.blb@acpp.com antes del 4 de octubre de 2019. Incluyendo en el Asunto: PUESTO TÉCNICA/O + NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA CANDIDATA
Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Sólo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas.
En la selección de CV y de perfil definitivo, se tendrá en cuenta el equilibrio de género en lo relacionado con el sector sub-representado

Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
Fecha límite:      11/10/2019
Tipo de contrato:    Obra y/o servicio 
Referencia:       PERSONAL TÉCNICO ACPP Valladolid
Dónde:         Valladolid

Referencia: PERSONAL TÉCNICO ACPP Valladolid

La Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) busca una persona para incorporarse al equipo de la organización en Castilla y León. La persona contratada estará relacionada con la responsabilidad de la ejecución de los proyectos de Educación para El Desarrollo y apoyará en la gestión de los proyectos de cooperación internacional o acción humanitaria que se determinen. Todo con el objetivo de desarrollar la estrategia de ACPP en consonancia con los valores de la organización.  Ver Misión, Visión y Valores en www.acpp.com

 

TAREAS:

 • Identificar, formular y ejecutar los proyectos de Educación para el Desarrollo bajo su responsabilidad.
 • Apoyar en la gestión de intervenciones en el área de cooperación internacional.
 • Apoyar en la gestión de las relaciones con entidades financiadoras, organizaciones sociales, redes y cualquiera otro espacio que se considere pertinente desde la coordinación de ACPP Castilla y León.
 • Apoyar en la representación de la organización en los espacios de participación en los que se integra.

 

PERFIL REQUERIDO:

 • Conocimientos en el ámbito de la Educación para el Desarrollo.
 • Conocimientos de cooperación internacional para el desarrollo.
 • Manejo de las herramientas informáticas del paquete Office, internet y correo electrónico.
 • Persona dinámica, con iniciativa y capacidad de trabajo en equipo.

 

Se valorará:

 • Experiencia previa en puestos similares al ofertado.
 • Conocimientos del tejido asociativo en Castilla y León.
 • Conocimientos adicionales en DDHH, Enfoque Basado en DHH, Cultura de Paz, Interculturalidad e Igualdad de Género.
 • Experiencia previa de trabajo en alguna organización de la sociedad civil.

 

Perfil Personal:

 • Capacidad de identificación con los valores y cultura de ACPP.
 • Buena capacidad de comunicación oral y escrita.
 • Capacidad de trabajar con grupos humanos y de establecer buenas relaciones personales con gente diversa.

 

CONDICIONES LABORALES

 • Tipo de contrato: obra y/o servicio.
 • Jornada: 40 horas semanales.
 • Lugar de trabajo: sede de ACPP Castilla y León en Valladolid.
 • Salario: Según baremo interno de la organización.
 • Fecha de incorporación: 4 de noviembre de 2019.

 

Las personas interesadas deberán enviar CV y carta de motivación antes del  día  11 de octubre  de 2019 a la dirección de correo electrónico castillayleon@acpp.com, poniendo en la línea de Asunto: “Puesto Técnico + Nombre y Apellidos de la Persona Candidata”

Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección.

Sólo se contestarán aquellas candidaturas que resulten preseleccionadas.

En la selección de CV y perfil definitivo se tendrá en cuenta el equilibrio de género con el resto de integrantes del equipo.